Informacje


1.

Zamówienia można składać po zalogowaniu się.

2.

Pierwszeństwo mają zamówienia płatne.

3.

Każde zamówienie jest rozpatrywane indywidualnie.

4.

W zamówieniach płatnych po zatwierdzeniu zamówienia należy wpłacić zaliczke zależną od złożoności zamówienia.

5.

Zgłoszone zamówienia będą rozważane poprzez kontakt mailowy.